October 3, 2018
AUBR_BENIFITS-1.jpg

‘रामनाम’ आणि त्याचबरोबर इतर जप लिहिणे हेच या आगळ्यावेगळ्या बँकेचे भक्तिचलन आहे. कमीत कमी एक वही लिहून ती जमा केली की ह्या रामनाम बँकेचा सभासद होता येते. सभासद झाल्यावर प्रत्येक श्रद्धावानाला एक पासबुक दिले जाते.

सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध (बापू) सांगतात की, श्रद्धावानाला जेव्हा संकट काळात मदतीची, आधाराची खरी गरज असेल, तेव्हा सद्गुरुतत्व, ते परमतत्त्व त्याला ह्या ‘भक्ति बँकेतून’ आवश्यक तेवढे सहाय्य नक्कीच पुरवणार. ज्याचे त्याच्या सद्गुरुतत्त्वावर जेवढे प्रेम त्याला त्या प्रमाणात त्याचे ‘भक्तिरूपी व्याज’ सहाय्याच्या स्वरूपात मिळते.

बँकेच्या कामकाजाचे वर्ष अनिरुद्ध पौर्णिमा (कार्तिक पौर्णिमा) ते अनिरुद्ध पौर्णिमा (कार्तिक पौर्णिमा) असे आहे. सर्व ‘सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध उपासना केंद्रं’ ह्या बँकेच्या शाखा आहेत. ही बँक युनिव्हर्सल असल्यामुळे श्रद्धावान आपली लिहून पूर्ण झालेली वही कुठल्याही शाखेत जमा करू शकतात.

प्रत्येकाची वही प्रत्येकाने स्वत:च लिहून पूर्ण करायची आहे. रामनाम वहीच्या पहिल्या पानावर (अर्पण पत्रिकेवर) आपले संपूर्ण नाव, खाते क्रमांक व वही कोणासाठी लिहिली आहे याची माहिती असते. श्रद्धावानांनी अशाप्रकारे जमा केलेल्या प्रत्येक वहीतील पहिली पाने (अर्पण पत्रिका) प्रत्येक महिन्याच्या पौर्णिमेला किंवा एकादशीला एकत्र करून त्यांचे पूजन केले जाते.

एका वर्षामध्ये श्रद्धावानाने किमान १८ वह्या जमा केल्यावर त्या श्रद्धावानाला त्या वर्षाचे बॅंकेचे वार्षिक सभासदत्व मिळते. खाते उघडलेल्या तारखेपासून पुढील पाच वर्षात १५० वह्या जमा केल्या, तर तो श्रद्धावान बँकेचा आजीव सभासद होतो. वही लिहिणार्‍या श्रध्दावानाला ठराविक वह्या लिहिल्यानंतर विशिष्ट लाभ मिळतात. श्रद्धावानांनी जमा केलेल्या ह्या रामनाम वह्यांपासूनच गणेशमूर्ती व सच्चिदानंद पादुका तयार केल्या जातात. त्यामुळे ही ‘अनिरुद्धाज् युनिव्हर्सल बँक ऑफ रामनाम’ भक्तिच्या पवित्र साधनाबरोबरच प्रत्यक्ष जीवनात आपल्या आजूबाजूच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासही मोलाचे योगदान देते.

 

हिंदी English

 


October 3, 2018
Store-AnjanaMata-Book.jpg

भगवंताशी सामिप्य अधिक वाढावे व भक्तिमार्गावर अधिकाधिक आणि वेगाने प्रगती करता यावी, यासाठी सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्धांनी २०११ साली ‘श्रीवरदचंडिका प्रसन्नोत्सवा’ त ‘अनिरुद्धाज् युनिव्हर्सल बँक ऑफ रामनाम’ ला एक अनोखी भेट दिली. ही भेट होती, अंजनामाता वहीची!

अंजनामातेचा (आदिमाता अंजनीचा) पुत्र म्हणजे महाप्राण हनुमंत. हा एकमेव ‘हनुमंत’च असा आहे, ज्याने ‘स्वाहा’ (पूर्ण समर्पण) व ‘स्वधा’ (पूर्ण स्वावलंबन, स्वयंपूर्णता) हे दोन्ही गुण धारण केले आहेत. म्हणूनच हा स्वधाकार प्राप्त करून घेण्यासाठी ‘ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा’ हा मंत्र हनुमंताच्या डाव्या चरणाच्या खाली लिहिला जाईल अशी रचना ह्या वहीमध्ये केलेली आहे.

अंजनामाता वही – जप संख्या

जप जप संख्या
ॐ श्रीपंचमुखहनुमन्ताय आंजनेयाय नमो नम:।
ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा।
श्रीमहाकुंडलिनी अंजनामाता विजयते।
ॐ अंजनीसुताय महावीर्यप्रमथनाय स्वाहा।
ॐ श्री रामदूताय हनुमन्ताय महाप्राणाय महाबलाय नमो नम:।

October 3, 2018
Store-ramnaam-book-08-1280x834.jpg

‘रामनाम वही’ ही २२० पानांची वही आहे, जी भक्तांना सोप्या स्वरूपात भगवत्‌नाम, गुरुनाम लिहिण्याबरोबरच नाम-उच्चारणाचीही सुवर्णसंधी देते. ह्या वहीत पहिल्या १०८ पानांवर ‘राम’ नाम लिहायचे असते. पुढील प्रत्येकी २८ पानांवर अनुक्रमे ‘श्रीराम जय राम जय जय राम’, ’कृष्ण’, ’दत्तगुरु’ व ’जय जय अनिरुद्ध हरि’ हा मंत्र लिहायचा असतो. रामनाम वहीच्या प्रत्येक पानावर भक्तिमार्गाचा अग्रणी, श्रीरामप्रभूंचा दास असणार्‍या श्री हनुमंताच्या साक्षीने प्रत्येक नाम लिहीले जाते.

श्रीहनुमंताच्या आकृतिबंधात ‘राम’ नाम लिहिण्याचे महत्त्व खूप वेगळे आहे. जेव्हा आपल्या श्रद्धेय सीतामाईला लंकेमधून आणण्यासाठी ‘श्रीरामेश्वर ते लंका’ असा अभेद्य सेतू वानरसैनिकांना बांधायचा असतो, तेव्हा स्थापत्यशास्त्रातील अत्युच्च आचार्य असणार्‍यात भौम ऋषींकडे शिक्षण घेतलेले नल व नील हे वानरवीर हा सेतू बांधण्याच्या कार्यास सुरुवात करतात. परंतु कार्याचे व्यापकत्व व दुर्गमता जाणून श्रीहनुमंत वेळीच पुढे सरसावतात व समुद्रात टाकल्या जाणार्यात प्रत्येक पाषाणावर स्वहस्ते ‘श्रीराम’ नाम लिहू लागतात. श्रीरामनामाने अजीव व जड पाषाणही पाण्यात बुडत नाहीत, तर तरंगतात व त्यांच्या समुदायाने समुद्रावर सेतू बांधला जातो. श्रद्धावान जेव्हा रामनाम वही लिहीत असतो, तेव्हा त्याच्याही जन्मजन्मांच्या प्रवासातील अनेक सुंदर सेतू असेच सहजतेने श्रीहनुमंत बांधून घेतात, अशी श्रद्धावानांची भावना आहे.

या रामनाम बॅंकेचे महत्त्व सांगताना सद्‍गुरु श्री अनिरुद्ध म्हणतात,‘अनिरुद्धाज् युनिव्हर्सल बँक ऑफ रामनाम’ म्हणजे भगवंताच्या नामस्मरणाचा एक महामार्ग, जो सरळसाध्या श्रद्धावानालाही सुखी जीवनाच्या वाटेवर घेऊन जातो, त्याला भक्कम आधार देतो.’

अशाप्रकारे जप लिहीण्याचा कोटीगुणे लाभ सर्व श्रद्धावान मित्रांनाही मिळावा ह्या तळमळीपोटीच सद्‍गुरु श्री अनिरुद्धांनी ही रामनामाची वही दिली.

रामनाम वहीतील पाचही मंत्र जिवंत आहेत, रसमय आहेत. हनुमंत चिरंजीव आहे व अखंड रामनामाचा जप करतो. जेव्हा मी रामनाम उच्चारतो, तेव्हा ते रामनाम आपोआप हनुमंताच्या उच्चारात सामावले जाते. थोडक्यात, रामनाम वही लिहिताना मी एकटा नाही, तर हे नाम ‘जो’ नित्यत्वाने उच्चारत आहे, त्याच्याशी मी सहज जोडला जातो, हा महत्वाचा लाभ रामनाम वही लिहिण्याने मला मिळतो.

काही विशेष प्रसंगी म्हणजेच वाढदिवस, लग्न अशा निमित्ताने किंवा आपल्या आप्तांच्या सुख व समृद्धीच्या प्राप्तीसाठी त्यांच्या नावे वही लिहून जमा करता येते. ही वही जो श्रद्धावान लिहितो त्यालाही आणि ज्याच्या नावे ही वही लिहिली आहे त्यालाही याचा लाभ मिळेल. मृत व्यक्तीच्या नावे रामनाम वही लिहिली, तर दिवंगताला रामनामामुळे पुढची गती अधिक चांगली मिळते अशी श्रध्दावानांची भावना आहे.

रामनाम वही लिहिताना लिहिणार्‍याच्या हातून नवविधा भक्तीतील श्रेष्ठ ‘श्रवण’ भक्ती घडतेच कारण नाम लिहिताना डोळ्यांनी ते वाचले जाणार आहे, जप मनाने उच्चारला जाणार आहे व त्याच वेळी त्याचे सहज श्रवणही होणार आहे, म्हणूनच रामनाम वही म्हणजे सहज भक्ती करण्याचे, ध्यान करण्याचे पवित्र साधन आहे.

रामनाम वही – जप संख्या

जप जप संख्या
राम
श्री राम जय राम जय जय राम
कृष्ण
दत्तगुरु
जय जय अनिरुद्ध हरि

September 17, 2018
Lord_Ramji.jpg

रामनाम का महत्व समझाते हुए सद्‌गुरु श्री अनिरुद्धजी कहते हैं कि, रामनाम स्वयं अपनेआप में सद्‍गुरु है। रामनाम के बारे में कहा गया है कि, रामनाम से नाश न हो ऐसा पाप नहीं है और रामनाम से उद्धार न हो ऐसा पापी नहीं है, और होगा भी नहीं। इसीलिए इस भारतभूमि में तुलसीदासजी, रामदासजी, जैसे अनेक संत रामनाम का महत्व हमारे समक्ष बयान करते हैं।

प्रभू श्रीराम को प्रसन्न करने के लिए बडी बडी तपस्याओं की अथवा साधनाओं की जरूरत नहीं है। यदि कोई रामजी की थोड़ीसी भी भक्ति करे, उनके लिए जरासे भी प्रयास करे, तब भी वे उस भक्त का कल्याण करते हैं।

कई संतों ने रामनाम का महत्व अनेक ग्रंथों के माध्यम से, अभंगो के माध्यम से, उनकी रचनाओं के माध्यम से बताया है। उदाहरण के तौर पर :

संत तुसलीदासजी अपने रामचरितमानस ग्रंथ में सुंदरकांड नामक पर्व में कहते है,

प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। हृदयँ राखि कौसलपुर राजा।
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई॥
                                                                                            (सुंदरकांड २९)

(अर्थ: आप नगर में प्रवेश करके सभी कार्य कीजिए। श्रीराम को अपने हृदय में धारण करके काम करते हुए विष भी अमृत बन जाता है और शत्रु भी उसके साथ मित्रता कर लेता है। समुद्र गाय के खुर के आकार के गड्‍डे में समाया जाता है तथा अग्नि की दाहकता दूर हो जाती है।)

भागवत धर्म का महामंत्र ‘जय जय रामकृष्ण हरि’ श्रेष्ठ संत तुकारामजी को उनके सद्‍गुरु ने दिया। अमृतमंथन के समय निकला हुए हलाहल विष पी लेने पर परमशिवजी को दाह होने लगा और उस दाह का शमन केवल रामनाम का जाप करने से ही हुआ तथा साक्षात हनुमानजी भी सुंदरकांड में प्रभु श्रीरामचंद्र से कहते हैं,

सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरि प्रभुताई॥
                                                                                    (सुंदरकांड १८९)

(अर्थ: हे रघुनाथ! सबकुछ आपके प्रताप के कारण ही हुआ। हे नाथ! इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है।)

 

Englishमराठी

 


August 31, 2018
digital-ramnaam-book.jpg

बदलते हुए दौर के मद्देनजर इस रामनाम बही का अनोखा स्वरूप सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्धजी के मार्गदर्शन अनुसार श्रद्धावानों के लिए उपलब्ध किया गया।

श्रद्धावानों का बढ़ता हुआ प्रतिसाद एवं टैकनॉलॉजी के इस्तेमाल से ७ अगस्त २०१८ को ’अनिरुद्धाज युनिवर्सल बैंक ऑफ रामनाम’ का अत्याधुनिक एवं प्रगत ‘डिजिटल’ संस्करण प्रस्तुत किया गया। स्मार्ट फोन्स एवं टैब में सर्वाधिक इस्तेमालवाले ‘ऐन्ड्रॉईड’ प्रणाली पर आधारित ‘ऑनलाईन/डिजिटल रामनाम बही’ उपलब्ध की गई। ‘ऐप्लिकेशन’ यानी ‘ऐप’ के स्वरूप में लाए गए इस डिजिटल संस्करण के रुप में रामनाम की संपूर्ण बैंक ही अब सीधे श्रद्धावानों के हाथों में आ पहुँची है।

गुगल के Play Store पर ‘https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ramnaam_bank.ramnaambook‘ इस संकेत स्थल पर यह ऐप सभी के लिए उपलब्ध है। इस ऐप द्वारा ‘अनिरुद्धाज युनिवर्सल बैंक ऑफ रामनाम’ में नया अकाऊंट (खाता) खोलना, रामनाम की बही लेना और रामनाम लिखना सबकुछ आसानी से किया जा सकता है; वह भी बिलकुल बैठे-बैठे। बही लेने पर इंटरनेट के बिना भी अर्थात ‘ऑफलाईन’ होते हुए भी रामनाम लिखने में बाधा नहीं आएगी इस बात का ध्यान ‘ऐप’ में रखा गया है। बही पूर्ण हो जाने पर उसे सहजता से अपने अकाऊंट में ‘ऐड’ होने की एवं खाता अपडेट करने की सुविधा भी ऐप में उपलब्ध है।

English मराठी


August 31, 2018
Store-AnjanaMata-Book.jpg

भगवंत से सामीप्य अधिक बढे तथा भक्तिमार्ग पर अधिकाधिक और रफ्तार से प्रगति हो सके, इसलिए सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्धजी ने सन २०११ में ’श्रीवरदचण्डिका प्रसन्नोत्सव’ में ‘अनिरुद्धाज युनिवर्सल बैंक ऑफ रामनाम’ को एक अनोखा उपहार दिया और वह अनोखा उपहार था ‘अंजनामाता बही’। 

अंजनामाता के (आदिमाता अंजनी के) पुत्र हैं महाप्राण हनुमानजी। ये एकमात्र ‘हनुमानजी’ ही ऐसे हैं जिन्होंने ‘स्वाहा’ (पूर्ण समर्पण) एवं ‘स्वधा’ (पूर्ण स्वावलंबन, स्वयंपूर्णता) दोनों गुणों को धारण किया है। इसीलिए स्वधाकार प्राप्त करने हेतु ‘ॐ हरि मर्कटाय स्वाहा’ नामक मंत्र हनुमानजी के बाएं चरणतले लिखा जाएगा ऐसी रचना इस बही में की गई है।

 

अंजनामाता बही – जप संख्या

जाप जप संख्या
ॐ श्रीपंचमुखहनुमन्ताय आंजनेयाय नमो नम:।
ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा।
श्रीमहाकुंडलिनी अंजनामाता विजयते।
ॐ अंजनीसुताय महावीर्यप्रमथनाय स्वाहा।
ॐ श्री रामदूताय हनुमन्ताय महाप्राणाय महाबलाय नमो नम:।

August 30, 2018
AUBR_BENIFITS-1.jpg

‘रामनाम’ और इसके साथ ही साथ अन्य जप लिखना ही इस अनोखी बैंक का भक्तिचलन है। कम से कम एक बही लिखकर जमा करने पर इस बैंक की सदस्यता पाई जा सकती है। सदस्य बनने पर प्रत्येक श्रद्धावान को एक पासबुक दिया जाता है।

सद्‌गुरु श्री अनिरुद्ध (बापू) कहते हैं कि, “श्रद्धावान को जब संकट की घड़ी में मदद की, आधार की वास्तव में जरूरत होती है, तब सद्‌गुरुतत्त्व, वह परमतत्व उसे इस ’भक्ति बैंक’ से आवश्यकता अनुसार सहायता निश्चितरूप से प्रदान करेंगे।” जिसका उसके सद्‌गुरु पर जितना प्रेम है उसे उतने प्रमाण में भक्तिरुपी ब्याज सहायता स्वरूप प्राप्त होता है।

बैंक के कामकाज का वर्ष अनिरुद्ध पूर्णिमा (कार्तिक पूर्णिमा) से अनिरुद्ध पूर्णिमा (कार्तिक पूर्णिमा) तक है। सभी ‘सद्‌गुरु अनिरुद्ध उपासना केन्द्र’ इस बैंक की शाखाएँ हैं। यह बैंक युनिवर्सल होने के कारण श्रद्धावान अपनी लिखकर पूरी की गई बही किसी भी शाखा में जमा करा सकते हैं।

हर किसी को अपनी बही स्वयं ही लिखकर पूर्ण करनी होती है। रामनाम बही के पहले पन्ने पर (अर्पण पत्रिका पर) अपना पूरा नाम, खाता क्रमांक तथा बही किसके लिए लिखी गई है यह जानकारी होती है। श्रद्धावानों द्वारा इस तरह जमा की गई प्रत्येक बही के पहले पन्ने (अर्पण पत्रिकाएं) हर महीने की पूर्णिमा के दिन अथवा एकादशी के दिन एकसाथ पूजे जाते हैं।

एक वर्ष में श्रद्धावानों द्वारा कम से कम १८ बहियाँ जमा किए जाने पर उन्हें उस वर्ष के लिए बैंक की सदस्यता प्रदान की जाती है। खाता खोलने के दिन से लेकर पहले पाँच वर्षों में १५० बहियाँ जमा करने पर श्रद्धावान बैंक का आजीवन सदस्य बन जाता है। बही लिखनेवाले श्रद्धावान द्वारा निश्चित संख्या में बहियां जमा कराने पर विशिष्ठ लाभ प्राप्त होते हैं। श्रद्धावानों द्वारा जमा की गई इन रामनाम बहियों से ही गणेशमूर्तियां एवं सच्चिदानंद पादुकाएं बनाई जाती हैं। इसीलिए यह अनिरुद्धाज्‌ युनिवर्सल बैंक ऑफ रामनाम भक्ति के पवित्र साधन के साथ साथ प्रत्यक्ष जीवन में अपने इर्दगिर्द पर्यावरण की सुरक्षा में भी महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

सद्‌गुरु श्री अनिरुद्ध द्वारा २००५ में शुरु की गई इस अनोखी बैंक के खाताधारक बनकर आज की तारीख में लाखों श्रद्धावान  भक्तिमार्ग की सहज, आसान यात्रा का आनंद उठा रहे हैं

 

English मराठी

 


August 29, 2018
Store-ramnaam-book-08-1280x834.jpg

‘रामनाम सबसे पवित्र नाम है, गुरु नाम सबसे पवित्र नाम है, मैं इस रामनाम की, इस भगवद्‌ नाम की बैंक खोल रहा हूँ।’

सद्‌गुरु श्रीअनिरुद्ध

सद्‌गुरु श्री अनिरुद्धजी के इन शब्दों के साथ, सर्वसामान्य श्रद्धावानों का जीवन आनंददायी एवं सुखी संपन्न बनाने के उद्देश्य से १८ अगस्त २००५ को एक अनोखे एवं निराले उपक्रम का शुभारंभ हुआ। उसका नाम है, ‘अनिरुद्धाज् युनिवर्सल बैंक ऑफ रामनाम’!

बैंक, बैंक का व्यवहार एवं उसके नियमों की बात आती है तो आज भी सर्वसामान्य व्यक्ति कुछ हद तक हिचकिचाता है। परन्तु ‘रामनाम’ की यह बैंक सभी प्रकार के भय, दिक्कतें एवं चिंताओं को दूर भगाती है। हर एक श्रद्धावान को अपनीसी लगनेवाली ये बॅंक सरल और आसान नियमों पर आधारित है।

‘अनिरुद्धाज युनिवर्सल बैंक ऑफ रामनाम’ की स्थापना के पहले महीने में ही इस बैंक में ४३१३८ अकाऊंट खोले गए और ६२१५८ रामनाम की बहियां जमा हुईं।

मराठी English Contact Us

Address:

101, Link Apartments, Old Khari Village, Khar (W), Mumbai – 40052, Maharashtra, India

Email Address: aubr.ramnaam@gmail.com

Timing: Monday to Saturday – 11 am to 7.30pm  (Excluding Thursday)

              Thursday: Thursday 11 am to 4 pm