October 9, 2018
Lord_Ramji-hd.jpg

Elucidating the importance of Ramnaam, Sadguru Shree Aniruddha says that Ramnaam is the Sadguru in itself. It is said that there is no such sin, which cannot be destroyed by Ramnaam, there is no such sinner who cannot be delivered from sin by the Ramnaam, and there will never be one. Hence, many Indian saints such as Tulsidas, Ramdas and many others reiterate the significance of Ramnaam before us.

It is not necessary to perform long-drawn penance or austerity to please Shree Ram. Shree Ram bestows his grace on every Bhakta, who does his bhakti even to the slightest extent or puts in even the modest of efforts in his pursuance.

Several saints have described the importance of Ramnaam through their various sacred works, Abhangas (devotional songs) and compositions –

प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। हृदयँ राखि कौसलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहिं मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई॥

(सुंदरकांड २९)

[Prabisi Nagar Kijey Sab Kaaja, Hriday Rakhi Kosalpur Raja
Garal Sada Ripu Karai Mitai, Gopad Sindhu Anull Sitlai]

(Meaning- When one keeps Kausalpur’s King Lord Rama in his heart and enters the city to do the assigned work, he certainly achieves success.)

The Mahamantra of the Bhagwat Dharma, ‘Jai Jai Ram Krishna Hari’ was granted upon great Saint Tukaram by his Sadguru. The burning in the throat that Lord Paramshiva felt after consuming the Halahal poison obtained during the Amritmanthan (churning of the ocean) was soothed only after chanting of the Ramnaam. Also, Shree Hanuman says in Sunderkand

 सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरि प्रभुताई॥
                                                                     (सुंदरकांड १८९)

[Sau Sab Tav Pratap Raghurai, Nath Na Kachhu Mori Prabhutai]

(Meaning- O Raghuraya! It is not my greatness, but it is you and your glory alone that has made all of this possible!)

हिंदी मराठी


October 9, 2018
Lord_Ramji-hd.jpg

रामनामाचं महत्व विषद करताना सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध म्हणतात की रामनाम हे स्वतः सद्‌गुरु आहे. रामनामाबद्दल सांगितले गेले आहे आहे की रामनामाने नाश झाला नाही अशी पापं नाहीत आणि रामनामाने उद्धरला नाही असा पापी नाही आणि होणारही नाही. आणि म्हणूनच ह्या भारतभूमीवरील तुलसीदास, रामदास यांसारखे अनेक संत या रामनामाचे महत्व आपल्यासमोर मांडतात.

रामाला प्रसन्न करण्यासाठी मोठमोठ्या तपश्च्यर्यांची किंवा साधनांची गरज नाही. राम हा कोणी जरी थोडीशी सुद्धा भक्ति केली, त्याच्यासाठी अगदी अल्पही प्रयास केले, तरी त्या भक्ताचे कल्याण करतो.

अनेक संतांनी रामनामाचे महत्व अनेक ग्रंथातून, अभंगातून, त्यांच्या रचनांमधून सांगितले आहे.
उदाहरण द्यायचेच झाले तर :

१) संत तुलसीदासजी त्यांच्या रामचरितमानस या ग्रंथातील सुंदरकांड या पर्वात म्हणतात,

प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। हृदयँ राखि कौसलपुर राजा।
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई ।।

                                                                                              (सुंदरकांड २९)

(अर्थ: आपण नगरात शिरुन सर्व काम करावे. श्रीरामांना ह्र्द्यात धारण करुन काम करताना विषदेखील अमृत होते व शत्रूदेखील त्याच्याशी मैत्री करतो. समुद्र गायीच्या खुराच्या आकाराच्या खड्ड्यात सामावला जातो व अग्नीचा दाहकपणा दूर होतो.)

’जय जय रामकृष्ण हरि’ हा भागवत धर्माचा महामंत्रच श्रेष्ठ संत तुकारामांना त्यांच्या सद्‌गुरुंनी दिला अमृतमंथनाच्या वेळेस बाहेर आलेले हलाहल विष प्यायलानंतर परमशिवाला दाह होऊ लागला व त्या दाहाचे शमन केवळ रामनामाचा जप केल्यानेच झाले आणि प्रत्यक्ष हनुमानजीही सुंदरकांडामध्ये प्रभू रामचंद्रांना सांगतात,

सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई।।

                                                                 (सुंदरकांड १८९)

(अर्थ: हे रघुनाथा! सर्वकाही आपल्या प्रतापामुळेच घडले. हे नाथ! त्यात माझा काहीही मोठेपणा नाही.)

 

English हिंदी


October 9, 2018
digital-ramnaam-book.jpg

As of today, lakhs of Shraddhavans have become members of this unique Bank, started by Sadguru Shree Aniruddha Bapu in the year 2005, and are relishing the simple journey on the path of ‘Bhakti’. However, following the changing times, a new and unique form of the Ramnaam book, under the guidance of Sadguru Shree Aniruddha has been made available to the Shraddhavans. Binding the ever increasing response of Shraddhavans with the use of technology, an ultramodern and advanced digital version of ‘Aniruddha’s Universal Bank of Ramnaam’ has been launched on 7 August 2018. A digital version of the Ramnaam book is made available on the Android OS, the most widely used operating system for smartphones and tablets. Because of this digital version of the Ramnaam book in the form of an application or an app, the entire Bank of Ramnaam is now at Shraddhavan’s fingertips. This App is available on the Google Play Store at https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ramnaam_bank.ramnaambook. Opening an account in ‘Aniruddha’s Universal Bank of Ramnaam’, buying a Ramnaam book and writing Ramnaam is very easily done through the app and all of that without going anywhere! Once a book is bought, the app lets users write Ramnaam even when offline, thereby removing all the hindrances in writing the Ramnaam. This app allows buying and adding another Ramnaam book in the account, and also auto-updates the account details of the users.

 

मराठी हिंदी

 


October 8, 2018
Store-ramnaam-book-08-1280x834.jpg

The Ramnaam (the name Shree Ram) is the most sacred name; so is the Gurunaam.” I am therefore starting a bank, a bank of the Ramnaam, the name of God.”

– Sadguru Shree Aniruddha

These words of Sadguru Shree Aniruddha marked the initiation of the project, which meant to provide joy and fill happiness in the lives of all Shraddhavans. This unique project, launched on 18th August 2005 is known as the ‘Aniruddha’s Universal Bank of Ramnaam’.

A common man still gets cold feet when it comes to a bank, banking transactions and its rules. However, the ‘Bank of Ramnaam’ drives away all sorts of fears, problems and anxieties. Every Shraddhavan feels the close bond with this Bank, which is based on simple rules.

In the very first month of its inception, 43,138 accounts were opened, and 62,158 Ramnaam books were deposited with the Bank.

 

मराठी  हिंदी 


October 3, 2018
AUBR_BENIFITS-1.jpg

‘रामनाम’ आणि त्याचबरोबर इतर जप लिहिणे हेच या आगळ्यावेगळ्या बँकेचे भक्तिचलन आहे. कमीत कमी एक वही लिहून ती जमा केली की ह्या रामनाम बँकेचा सभासद होता येते. सभासद झाल्यावर प्रत्येक श्रद्धावानाला एक पासबुक दिले जाते.

सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध (बापू) सांगतात की, श्रद्धावानाला जेव्हा संकट काळात मदतीची, आधाराची खरी गरज असेल, तेव्हा सद्गुरुतत्व, ते परमतत्त्व त्याला ह्या ‘भक्ति बँकेतून’ आवश्यक तेवढे सहाय्य नक्कीच पुरवणार. ज्याचे त्याच्या सद्गुरुतत्त्वावर जेवढे प्रेम त्याला त्या प्रमाणात त्याचे ‘भक्तिरूपी व्याज’ सहाय्याच्या स्वरूपात मिळते.

बँकेच्या कामकाजाचे वर्ष अनिरुद्ध पौर्णिमा (कार्तिक पौर्णिमा) ते अनिरुद्ध पौर्णिमा (कार्तिक पौर्णिमा) असे आहे. सर्व ‘सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध उपासना केंद्रं’ ह्या बँकेच्या शाखा आहेत. ही बँक युनिव्हर्सल असल्यामुळे श्रद्धावान आपली लिहून पूर्ण झालेली वही कुठल्याही शाखेत जमा करू शकतात.

प्रत्येकाची वही प्रत्येकाने स्वत:च लिहून पूर्ण करायची आहे. रामनाम वहीच्या पहिल्या पानावर (अर्पण पत्रिकेवर) आपले संपूर्ण नाव, खाते क्रमांक व वही कोणासाठी लिहिली आहे याची माहिती असते. श्रद्धावानांनी अशाप्रकारे जमा केलेल्या प्रत्येक वहीतील पहिली पाने (अर्पण पत्रिका) प्रत्येक महिन्याच्या पौर्णिमेला किंवा एकादशीला एकत्र करून त्यांचे पूजन केले जाते.

एका वर्षामध्ये श्रद्धावानाने किमान १८ वह्या जमा केल्यावर त्या श्रद्धावानाला त्या वर्षाचे बॅंकेचे वार्षिक सभासदत्व मिळते. खाते उघडलेल्या तारखेपासून पुढील पाच वर्षात १५० वह्या जमा केल्या, तर तो श्रद्धावान बँकेचा आजीव सभासद होतो. वही लिहिणार्‍या श्रध्दावानाला ठराविक वह्या लिहिल्यानंतर विशिष्ट लाभ मिळतात. श्रद्धावानांनी जमा केलेल्या ह्या रामनाम वह्यांपासूनच गणेशमूर्ती व सच्चिदानंद पादुका तयार केल्या जातात. त्यामुळे ही ‘अनिरुद्धाज् युनिव्हर्सल बँक ऑफ रामनाम’ भक्तिच्या पवित्र साधनाबरोबरच प्रत्यक्ष जीवनात आपल्या आजूबाजूच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासही मोलाचे योगदान देते.

 

हिंदी English

 


September 17, 2018
Lord_Ramji.jpg

रामनाम का महत्व समझाते हुए सद्‌गुरु श्री अनिरुद्धजी कहते हैं कि, रामनाम स्वयं अपनेआप में सद्‍गुरु है। रामनाम के बारे में कहा गया है कि, रामनाम से नाश न हो ऐसा पाप नहीं है और रामनाम से उद्धार न हो ऐसा पापी नहीं है, और होगा भी नहीं। इसीलिए इस भारतभूमि में तुलसीदासजी, रामदासजी, जैसे अनेक संत रामनाम का महत्व हमारे समक्ष बयान करते हैं।

प्रभू श्रीराम को प्रसन्न करने के लिए बडी बडी तपस्याओं की अथवा साधनाओं की जरूरत नहीं है। यदि कोई रामजी की थोड़ीसी भी भक्ति करे, उनके लिए जरासे भी प्रयास करे, तब भी वे उस भक्त का कल्याण करते हैं।

कई संतों ने रामनाम का महत्व अनेक ग्रंथों के माध्यम से, अभंगो के माध्यम से, उनकी रचनाओं के माध्यम से बताया है। उदाहरण के तौर पर :

संत तुसलीदासजी अपने रामचरितमानस ग्रंथ में सुंदरकांड नामक पर्व में कहते है,

प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। हृदयँ राखि कौसलपुर राजा।
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई॥
                                                                                            (सुंदरकांड २९)

(अर्थ: आप नगर में प्रवेश करके सभी कार्य कीजिए। श्रीराम को अपने हृदय में धारण करके काम करते हुए विष भी अमृत बन जाता है और शत्रु भी उसके साथ मित्रता कर लेता है। समुद्र गाय के खुर के आकार के गड्‍डे में समाया जाता है तथा अग्नि की दाहकता दूर हो जाती है।)

भागवत धर्म का महामंत्र ‘जय जय रामकृष्ण हरि’ श्रेष्ठ संत तुकारामजी को उनके सद्‍गुरु ने दिया। अमृतमंथन के समय निकला हुए हलाहल विष पी लेने पर परमशिवजी को दाह होने लगा और उस दाह का शमन केवल रामनाम का जाप करने से ही हुआ तथा साक्षात हनुमानजी भी सुंदरकांड में प्रभु श्रीरामचंद्र से कहते हैं,

सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरि प्रभुताई॥
                                                                                    (सुंदरकांड १८९)

(अर्थ: हे रघुनाथ! सबकुछ आपके प्रताप के कारण ही हुआ। हे नाथ! इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है।)

 

Englishमराठी

 


August 31, 2018
digital-ramnaam-book.jpg

बदलते हुए दौर के मद्देनजर इस रामनाम बही का अनोखा स्वरूप सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्धजी के मार्गदर्शन अनुसार श्रद्धावानों के लिए उपलब्ध किया गया।

श्रद्धावानों का बढ़ता हुआ प्रतिसाद एवं टैकनॉलॉजी के इस्तेमाल से ७ अगस्त २०१८ को ’अनिरुद्धाज युनिवर्सल बैंक ऑफ रामनाम’ का अत्याधुनिक एवं प्रगत ‘डिजिटल’ संस्करण प्रस्तुत किया गया। स्मार्ट फोन्स एवं टैब में सर्वाधिक इस्तेमालवाले ‘ऐन्ड्रॉईड’ प्रणाली पर आधारित ‘ऑनलाईन/डिजिटल रामनाम बही’ उपलब्ध की गई। ‘ऐप्लिकेशन’ यानी ‘ऐप’ के स्वरूप में लाए गए इस डिजिटल संस्करण के रुप में रामनाम की संपूर्ण बैंक ही अब सीधे श्रद्धावानों के हाथों में आ पहुँची है।

गुगल के Play Store पर ‘https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ramnaam_bank.ramnaambook‘ इस संकेत स्थल पर यह ऐप सभी के लिए उपलब्ध है। इस ऐप द्वारा ‘अनिरुद्धाज युनिवर्सल बैंक ऑफ रामनाम’ में नया अकाऊंट (खाता) खोलना, रामनाम की बही लेना और रामनाम लिखना सबकुछ आसानी से किया जा सकता है; वह भी बिलकुल बैठे-बैठे। बही लेने पर इंटरनेट के बिना भी अर्थात ‘ऑफलाईन’ होते हुए भी रामनाम लिखने में बाधा नहीं आएगी इस बात का ध्यान ‘ऐप’ में रखा गया है। बही पूर्ण हो जाने पर उसे सहजता से अपने अकाऊंट में ‘ऐड’ होने की एवं खाता अपडेट करने की सुविधा भी ऐप में उपलब्ध है।

English मराठी


August 29, 2018
Store-ramnaam-book-08-1280x834.jpg

‘रामनाम सबसे पवित्र नाम है, गुरु नाम सबसे पवित्र नाम है, मैं इस रामनाम की, इस भगवद्‌ नाम की बैंक खोल रहा हूँ।’

सद्‌गुरु श्रीअनिरुद्ध

सद्‌गुरु श्री अनिरुद्धजी के इन शब्दों के साथ, सर्वसामान्य श्रद्धावानों का जीवन आनंददायी एवं सुखी संपन्न बनाने के उद्देश्य से १८ अगस्त २००५ को एक अनोखे एवं निराले उपक्रम का शुभारंभ हुआ। उसका नाम है, ‘अनिरुद्धाज् युनिवर्सल बैंक ऑफ रामनाम’!

बैंक, बैंक का व्यवहार एवं उसके नियमों की बात आती है तो आज भी सर्वसामान्य व्यक्ति कुछ हद तक हिचकिचाता है। परन्तु ‘रामनाम’ की यह बैंक सभी प्रकार के भय, दिक्कतें एवं चिंताओं को दूर भगाती है। हर एक श्रद्धावान को अपनीसी लगनेवाली ये बॅंक सरल और आसान नियमों पर आधारित है।

‘अनिरुद्धाज युनिवर्सल बैंक ऑफ रामनाम’ की स्थापना के पहले महीने में ही इस बैंक में ४३१३८ अकाऊंट खोले गए और ६२१५८ रामनाम की बहियां जमा हुईं।

मराठी English Contact Us

Address:

101, Link Apartments, Old Khari Village, Khar (W), Mumbai – 40052, Maharashtra, India

Email Address: aubr.ramnaam@gmail.com

Timing: Monday to Saturday – 11 am to 7.30pm  (Excluding Thursday)

              Thursday: Thursday 11 am to 4 pm